ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΑΚΟΗ

Εκπαίδευση Βασικής Υπακοής

 

Πιστεύομε ακράδαντα στή βαθιά σχέση ενδιαφέροντος & στοργής Ανθρώπου – Σκύλου. Αυτός είναι & ο βασικός λόγος πού δέν παρασυρόμαστε από τή μόδα τής εποχής σέ κατ”οίκον μαθήματα τού σκύλου. Ο τρόπος αυτός δίνει μονόπλευρα οικονομικά κυρίως πλεονεκτήματα στόν Εκπαιδευτή μέ τή στενή συντεχνιακή ωφελιμιστική οπτική όπως : Eλάχιστη ασχολία 10-15 μαθημάτων κυρίως μέ τόν ιδιοκτήτη & τό Σκύλο του , όπου ο όγκος εργασίας πέφτει στήν πλάτη τού ιδιοκτήτη , μέ ότι αρνητικές συνέπειες έχει αυτό λόγω απειρίας ,εκνευρισμού & αδεξιότητας από τήν πλευρά του ιδιοκτήτη αφ”ενός , αφ”ετέρου δέ μετατοπίζει τό μπαλάκι τών ευθυνών γιά τό ανεπιτυχές αποτέλεσμα στόν ίδιο τόν ιδιοκτήτη αφού προφανέστατα ο ίδιος δούλεψε τό Σκύλο του ! Σαφέστατα τό οικονομικό κεφάλαιο πού χρειάζεται νά δαπανήσει ο Εκπαιδευτής είναι μόνο ένα φθηνό μεταφορικό μέσο γιά τίς μετακινήσεις του & η αντίστοιχη βενζίνη. Απεναντίας τά μαθήματα στή Σχολή Εκπαίδευσης από τόν ίδιο τόν Εκπαιδευτή & τήν εξειδικευμένη ομάδα του , τίς επαγγελματικές εγκαταστάσεις μέ τά κατάλληλα εποπτικά μέσα & τούς Αριστους Εμπειρους Σκύλους τής Σχολής Προσφέρουν τή δυνατότητα στό Σκύλο μαθητή αφ”ενός μέ τό παράδειγμα τής υποδειγματικής συμπεριφοράς τών παλαιών Σκύλων νά τούς μιμηθεί ,στήν εκπαιδευτική ορολογία μέθοδος( Πατέρας – Παιδί ) η μέθοδος διά τής παρακολούθησης , αφ’ετέρου δίνει τή δυνατότητα στόν έμπειρο εκπαιδευτή νά εμπνεύσει Σεβασμό πρός τό πρόσωπο του από τόν νέο του μαθητή Σκύλο μέ τήν ήρεμη , σίγουρη , αλάθητη & δίκαιη συμπεριφορά του . Αυτά είναι στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τόν Αρχηγό τής αγέλης στόν κόσμο τών σκύλων & σέ τέτοιο χαρακτήρα ευχαρίστως ο νέος Σκύλος μαθητής θά παραχωρήσει τή δυνατότητα νά ηγείται στήν κοινή τους αγέλη ( αφού σάν αγέλη αντιλαμβάνεται ο σκύλος οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων η σκύλων) προιόντος τού χρόνου πού είναι εξάλλου απαραίτητος γιά νά διαπιστώσει τά ανωτέρω περιγραφόμενα. Από εκεί & πέρα τά πράγματα είναι πολύ απλά ,μιλάει η φύση τού Σκύλου πού Σέβεται & συμμορφώνεται στίς υποδείξεις τού Α Αρσενικού οπότε έρχεται ο καιρός νά συμμετέχει & ο ιδοκτήτης τού Σκύλου μιμούμενος τό χαρακτήρα & στίς συμπεριφορές τόν Εκπαιδευτή του. Σταδιακά μέσα συνήθως σέ τρία μαθήματα ο ιδιοκτήτης προσεγγίζει πολύ τό ζητούμενο πρότυπο συμπεριφοράς οπότε μπορεί νά παραλάβει τόν εκπαιδευμένο πλέον Σκύλο του ο οποίος τόν υπακούει καλά , αφού θεωρεί πώς είναι όπως ο Εκπαιδευτής του ο Α αρσενικός η θηλυκός τής αγέλης.Φυσικά η προσπάθεια συνεχίζεται στό σπίτι πλέον από τόν ιδιοκτήτη μέ καθημερινή επαφή μέ τόν εκπαιδευτή & αρκετά μαθήματα αναβάθμισης στό εκπαιδευτήριο στήν ομάδα πλέον Σκύλος – Ιδιοκτήτης. Παράλληλα ο σκύλος δέν μπαίνει σέ άγχη & διλήματα εάν πρέπει νά συμμορφωθεί στήν ανθρώπινη εκπαίδευση αφού λάθη εποκοινωνίας η συνέπειας δέν υφίστανται,όπως εάν ο σκύλος βρεθεί στόν κυκεώνα τής αμφίβολης εκπαίδευσης από τόν εκπαιδευτή κατ”οίκον & τόν αδαή ιδιοκτήτη του ο οποίος μπορεί τελικά νά μάθει νά εκπαιδεύει υποτυπωδώς το σκύλο του μέσα από σωρεία κωμικοτραγικών καταστάσεων , μέ σειρά τραυματικών εμπειριών γιά τόν ίδιο τό σκύλο .