ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ

Εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων.

 

Διακρίνουμε 2 βασικές κατηγορίες σκύλων

  • Κυνηγούς πτερωτών ,ανάλογα μέ τό είδος τών θηραμάτων μαθαίνουν είτε νά ερευνούν κυρίως μέ τή βοήθεια τού ευνοικού ανέμου ,νά ακινητοποιούνται υποδεικνύοντας στόν κυναγωγό τους τήν κατεύθυνση τής θέσης τού θηράματος είτε & νά τό κουβαλούν από στεριά & από νερό .

Κυνηγούς τριχωτών , μαθαίνουν ιχνηλατώντας νά καταδιώκουν τό θήραμα ενόσω ειδοποιούν μέ κλαφούνισμα τόν κυναγωγό τους γιά τήν πορεία τους & τήν αντίστοιχη τού θηράματος πού προηγείται. Γνωρίζοντας ο κυνηγός τίς προτιμήσεις τού θηράματος & τό ανάγλυφο τού εδάφους εύκολα ενεδρεύει & σκοτώνει τό θήραμα.Υπάρχουν & ειδικοί σκύλοι στάμπας συλλήπτες μεγάλων τριχωτών θηραμάτων.